•   
 •   
 •       
 •       
 •          
 •              
 •         
 •                 
 •     
 •   
 •    
 •          
 •              

Nieuws

Nynke, Wiljo en Marrit winnen Generale Froulju’s Partij

   

Op zondag 19 augustus werd de generale Froulju's partij te Akkrum voor de 19de keer georganiseerd.

(Verslag geschreven door Henk Hempenius.)

De formatie van Anna Brecht Bruinsma, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra moesten gelijk op de eerste lijst vol aan de bak want om op te gaan naar de 2de lijst moesten zij de hindernis gevormd door Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra zien te nemen en dat is geen gemakkelijke klus. Spanning zat er volop in de verkaatste eersten want gelijk het eerste bordje dient op de 6-6 beslist te worden maar is het Nynke die het met Wiljo en Marrit weet binnen te halen. Ondanks dat Anna Brecht en haar maten alles uit de kast haalden om het tij te doen keren zien zij via de 0-1 2-6 de achterstand verder oplopen. De strijd in de verkaatste eersten is er niet minder om want voor de 2de keer in 3 eersten valt de beslissing op de 6-6 maar zijn het weer Nynke, Wiljo en Marrit die op het goede moment weten toe te slaan en de voorsprong uit bouwen naar de 0-3. Het partuur van Anna Brecht blijft knokken voor elke 2 punten maar slagen er maar niet in om een bordje te bemachtigen waardoor de achterstand blijft op lopen via de 0-3 2-6 wordt het al snel 0-4. De telegraaf bereikt vervolgens nog een keer de 6-6 maar als ook dit bordje in handen komt van partuur Nynke is de strijd gestreden en weet Wiljo hun partuur naar de 2de omloop te loodsen als zij de boven weet te vinden op de 0-5 2-6.

De formaties die zich voor de 2de omloop van deze Generale Froulju’s P.C. hadden weten te plaatsen gingen de strijd aan om de tickets voor de halve finale waar men indien deze werd bereikt verzekerd was van minimaal een 3de prijs. Als eerste betrad Anne Monfils samen met Margriet Bakker en Harmke Siegersma de arena en zij moesten er gelijk vol tegenaan want zij moesten op weg naar de ½ finale zien te winnen van Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra een van de sterkste parturen in het dames circuit op dit moment. Het begin van de wedstrijd is voor Nynke en haar maten zij gaan vliegend van start en weten gelijk een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. Anne, Margriet en Harmke moeten gelijk in de achtervolging maar zien ondanks verwoede pogingen om de aansluiting te herstellen de achterstand verder oplopen als Nynke, Wiljo en Marrit wederom op de juiste momenten weten toe te slaan en uit te lopen via de 0-3 naar de 0-4. Er lijkt dus niets aan de hand voor de formatie van Nynke en zij lijken de partij stevig in handen te hebben maar Anne weigert samen met Margriet en Harmke de handdoek te gooien en als het perk van Margriet en Harmke beter van zich af gaat slaan weten zij langzaam maar zeker terug te keren in de partij via de 1-4 is het vervolgens Margriet die de boven weet te vinden op de 1-4 6-2 waardoor de spanning weer terug keert in de partij. Als het belangrijke zevende eerst ook nog wordt verzilverd door partuur Anne zijn zij bijna weer op gelijke hoogte maar zover komt het echter niet want Nynke weet met haar maten als eerste het 5de eerst te bereiken maar ook met de 3-5 voorsprong is de strijd verre van gestreden want met 2 bovenslagen van Margriet en Harmke in een eerst weten zij de achterstand te verkleinen tot aan de 4-5. De telegraaf keert niet terug in evenwicht want het is Marrit die de halve finale veilig weet te stellen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 4-5 2-6.

Wie er tegenover de formatie van Elly zou komen te staan moest gaan blijken uit de halve finale wat een klapper op papier is want de 2 sterkste formaties staan daarin tegenover elkaar. Nynke Sybrandy begint deze halve finale samen met Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra aan de opslag en zij staan tegenover Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. Het eerste verkaatste eerst in deze halve finale wordt door Wiljo binnen gehaald als zij op de goede plek staat op het goede moment en de bal voor de kaats weet te keren op de 6-4. De strijd komt daarna gelijk goed op gang want beide formaties geven elkaar niets toe waardoor gelijk de eerste 6-6 aan de telegraaf verschijnt maar door een prachtige zitbal van Nynke op het perk van Sjanet en Manon weet zij de voorsprong te verdubbelen naar de 2-0. De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6. Als ditmaal Manon de kaats weet te passeren keert de spanning weer terug in de partij. Ilse, Sjanet en Manon slagen er echter niet in om op gelijke hoogte te komen want het is ditmaal Wiljo die de voorsprong weet te vergroten als zij in een trik trak situatie de bal als nog over de boven weet te slaan op de 2-1 6-4. Ilse weigert samen met haar maten de strijd op te geven waardoor voor de 3de keer in 5 verkaatste eersten de beslissing valt op de 6-6 en het Ilse is die het perk van Wiljo en Marrit met lege handen achter laat op de 3-1 6-6. De strijd lijkt daarmee weer vol op gang te komen maar als Marrit er in slaagt om de kaats te passeren op de 3-2 6-2 loopt het verschil op naar de 2 eersten. Ilse lijkt er samen met Sjanet en Manon geen passend antwoord op te hebben en moeten toezien dat Marrit hun partuur op het 5de eerst weet te zetten met een bovenslag op de 4-2 6-2. Ilse blijft het proberen met Sjanet en Manon om het tij te keren maar zij moeten uiteindelijk de winst laten aan partuur Nynke als ditmaal de opgeslagen bal van Ilse niet de goede richting mee krijgt op de 5-2 6-6 en buiten het perk beland. 

De finale van deze laatste editie van de Generale Froulju’s P.C. op kaatsveld “De Oanrin” bij kaatsvereniging Us Keatsen gaat tussen Elly Hofman die het samen met Marte Altenburg en Martzen Deinum op gaat nemen tegen het partuur van Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra. Het is Nynke die het eerste verkaatste eerst aan hun zijde van de telegraaf weet te hangen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-6. De wedstrijd begint gelijk daarna op gang te komen als het 2de eerst gelijk op de 6-6 beslist dient te worden als Marte een zitbal weet te plaatsen op het perk van Wiljo en Marrit keert het evenwicht terug in deze finale op de 1-1. De strijd is dan echt los want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6 door een bovenslag van Wiljo weten zij de leiding over te nemen in deze finale op de 1-2. Elly probeert met haar maten gelijk aan te sluiten maar zien in een snel verkaatst eerst de achterstand verder oplopen wanneer Marrit er in slaagt om de kaats te passeren op de 1-2 0-6. Nynke, Wiljo en Marrit hebben de touwtjes stevig in handen en zien de voorsprong nog groter worden als de opgeslagen bal van Elly op de 1-3 4-6 buiten de perklijnen beland. De strijd lijkt te zijn gestreden als Nynke samen met haar maten als eerste het 5de eerst weet te bereiken wanneer ditmaal Wiljo een bordje aan hun totaal weet toe te voegen met een bovenslag op de 1-4 0-6. Elly weigert met Marte en Martzen de handdoek te gooien en weten nog een 2de bordje uit het vuur te slepen als ditmaal Marte de boven weet te vinden op de 1-5 6-4. Zij kunnen echter niet voorkomen dat de kransen en de eerste prijs in Akkrum in handen komen van Nynke, Wiljo en Marrit wanneer Nynke de laatste 2 punten weet binnen te halen door de bal voor de kaats te keren op de 2-5 2-6. Zo komt er een einde aan deze editie van de Generale Froulju’s P.C. in Akkrum. Deze wedstrijd keert net als de keatsoff ook niet meer terug op kaatsveld “De Oanrin” in

Akkrum door organisatorische omstandigheden heeft het bestuur besloten om te stoppen met beide wedstrijden. 

Uitslag van deze laatste Generale Froulju’s PC in Akkrum:

1e prijs:

Nynke Sybrandy  

Wiljo Sybrandy   

Marrit Zeinstra   

 

2e prijs:

Elly Hofman   

Marte Altenburg  

Martzen Deinum  

 

3de prijs:

Ilse Tuinenga   

Sjanet Wijnia   

Manon Scheepstra